Termes legals

RS INVESTORS l'informa que de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, protegim les seves dades, segons els nous requeriments de la normativa europea (Reglament General de protecció de dades, RGPD 2016/679 UE) i per això, si li podem demanar el seu consentiment pel tractament de les seves dades de caràc;ter personal.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) comporta el següent:

Responsable del Tractament:
RS INVESTORS
Bailèn, 205, baixos 2a
08037 Barcelona

Finalitat del tractament:
Informar-los sobre serveis i activitats per associats, comunicar-nos via correu electrònic i per a aquells usos permesos per la Llei, oferir-li nous productes i serveis relacionats amb els sol·licitats, i realitzar els tràmits comptables i administratius.

Destinataris:
Les dades no se cediran a tercers excepte a aquelles empreses col·laboradores, pel compliment d'obligacions legals.

Conservació de les dades:
Les dades proporcionades es conservaran mentre duri la relació i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Drets:
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se al telèfon 635 847 048. A més, està d'acord amb la publicació i reproducció de la seva imatge a l'àmbit laboral, a qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre mitjà, tant per fins comercials o informatius, sense cap tipus de reemborsament.

Drets d'autor:
Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització escrita de RS INVESTORS, la reproducció o la transmissió total o parcial, inclosa qualsevol mena de continguts, textos, dissenys gràfics i codis en llenguatge HTML, PHP, Javascript, jQuery... d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment.

© RS INVESTORS | Tots els drets reservats